Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları İçin Düzenleme Yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği ile laboratuvar için izin belgesi alımında ve laboratuvarlarda görev alacak denetçilerde aranan şartlara yönelik düzenleme yapıldı.

Bakanlıkça hazırlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, laboratuvar izin belgesi için ilk başvuruda kuruluş yetkililerine yönelik belirlenen “noter tasdikli imza sirkülerine sahip olması” şartı, “imza beyanına sahip olması ve T.C. kimlik numarasını sunması” şeklinde değiştirildi.

Düzenlemeyle laboratuvarda görev alacak denetçilerde aranan şartlara yönelik de değişikliğe gidildi. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından adli sicil kaydı bulunan mühendislere denetçi belgesi verilmeyecek.

Yönetmeliğin 11. maddesinin 14. fıkrasında yer alan “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da” ibaresi ve 15. fıkrasında yer alan “5237 sayılı Kanun’un 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğe geçici madde de eklendi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında, Bakanlıkça yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda ildeki inşası tamamlanarak kullanıma açılan yapılardan en az yüzde 20’sinin kullanılamaz (orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkılacak, acil yıkılacak ve yıkık) durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, bu durumdaki her bir il için Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça o ilde faaliyet gösterebilecek yapı malzemesi laboratuvarı ve zemin laboratuvarı için ayrı ayrı olmak üzere 2 adede kadar daha laboratuvar kuruluşu izin belgesi verilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir